Author - admin

LIỆU PHÁP KẾT HỢP TỪ – RUNG – NHIỆT TRONG MỘT THIẾT BỊ


Với sự kết hợp của Từ trường – Rung và Nhiệt, phòng khám Phục hồi chức năng ITOMEDIC ứng...

ĐIỆN XUNG VÀ SIÊU ÂM TRỊ LIỆU


1.Điện xung Dòng điện xung trong vật lý trị liệu là gì? Dòng điện xung là dòng điện do nhiều xung...

ĐIỆN TRƯỜNG CAO ÁP


I. Đại cương - Điều trị bằng điện trường cao áp cơ sở dựa trên nguyên lý tương tác điện...

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA XÔNG HƠI TRUYỀN THỐNG VÀ XÔNG HƠI BẰNG TIA HỒNG NGOẠI XA


https://youtu.be/EvsIWjf1zNI

https://webaoe.com