Khoa PHCN – Bệnh viện C Đà Nẵng: NHÂN 02 TRƯỜNG HỢP VIÊM CÂN MẠC GAN BÀN CHÂN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG LASER CÔNG SUẤT CAO


https://webaoe.com