Nghiên cứu phương pháp phục hồi chấn thương cột sống cấp tính ở khỉ