Hệ thống luyện tập dáng đi kết hợp trút bỏ tải trọng động. Hỗ trợ di chuyển cho bệnh nhân bại liệt, chấn thương chỉnh hình, tăng cảm thụ bản thể, thần kinh tiền đình ELEVEO MEDEN-INMED – Poland

has been added to your cart:
Checkout
https://webaoe.com